Revisorsinspektionen inbjuder till seminarium: Den framtida revisionen – digitaliseringen av revisionsbranschen

Revisorsinspektionen bjuder in till samtal om digitaliseringen av revisionsbranschen där representanter från sektorn och digitaliseringsexperter delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar hur långt revisionsföretagen egentligen kommit i sin digitalisering, vilka de största utmaningarna är, hur dessa hanteras samt vilka förändringar den tekniska utvecklingen medför för branschen.

I: Omvärldsspaning- vilken möjlig framtid står revisionen inför?

Jeff Wong, Global Chief Innovation Officer, EY (USA)
Claire Ingram Bogusz, disputerad lektor i informatik, Uppsala Universitet
Magnus Kempe, director of Retail & Finance, Kairos Future

II: Presentation av tematillsynsrapporten – var befinner sig branschen i nuläget?

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor, och Patrik Israelsson, auktoriserad revisor, från Revisorsinspektionen presenterar resultaten och slutsatserna från granskningen av digitaliseringen i branschen.

III: Paneldiskussion - vilken önskvärd framtid står revisionen inför?

Åsa Lundvall, auktoriserad revisor, ordförande FAR
Zlatko Mehinagic, auktoriserad revisor, Deloitte
Daniel Forsgren, auktoriserad revisor, Grant Thornton
Peter Rexhammar, auktoriserad revisor, Deskjockeys
Niclas Bellman, Commercial Product Manager, Hogia
Claire Ingram Bogusz, Uppsala Universitet
Magnus Kempe, Kairos Future

Moderator är Mathias Byström, auktoriserad revisor, vid Revisorsinspektionen. Per Johansson, myndighetschef, inleder och summerar seminariet.

Tid och plats: Den 12 januari, kl. 09.30 – 12.00. Seminariet sänds digitalt via länk och spelas in (länken skickas till din e-postadress några dagar innan seminariet).

Anmälan: senast 5 januari på följande länk
https://www.revisorsinspektionen.se/seminarium