2022-03-02

Revisionsbolag

Totalt antal 211
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 203
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 003

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 741
Antal kvinnor 991 (36,2 %)
Antal män 1750 (63,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 48 52
30-39 år 377 500
40-49 år 288 502
50-59 år 214 408
60-69 år 58 241
Över 69 år 6 47

 

Godkända revisorer

Totalt antal 262
Antal kvinnor 89 (34,0 %)
Antal män 173 (66,0 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 44 70
60-69 år 38 85
Över 69 år 6 18