Om provet

För kunna bli auktoriserad revisor måste du avlägga revisorsexamen med godkänt resultat. Här hittar du information om provtillfällen, avgifter och dylikt.

Prov för revisorsexamen våren 2021

Provet för revisorsexamen våren 2021 ska hållas den 20-21 maj och det kommer att genomföras på nedanstående sex orter. Du är preliminärt placerad utifrån ditt postnummer i hemadressen och du kan se det inom parantesen.

Malmö, Scandic Triangeln (Postnummer 211 00-297 00 och 352 00-394 00)

Jönköping, Elite Stora hotellet (Postnummer 553 00-603 00)

Göteborg, Gothia Towers (Postnummer 305 00-312 00 och 411 00-542 00)

Örebro, Conventum lokal Skomakaren (Postnummer 633 00-733 00)

Stockholm, Garnisonen lokalerna Kungsträdgården, Berzelii Park och Hagaparken, Karlavägen 100 (Postnummer 112 00-195 00)

Uppsala, Scandic Uppsala Nord (Postnummer 756 00-914 00)

 

Händelser (20210503)

Byte av lokal i Stockholm. Från Kistamässan till Garnisonen Karlavägen 100 vid Karlaplan.

Angett lokal i Örebro, Conventum Skomakaren.

Alla ansökningar är granskade och fakturor är utskickade med post.

Kallelse till provet skickas med e-post i vecka 18, det är den 5:e till 7:e maj.

Provet pågår mellan kl 9.30 till kl 15.30 båda dagarna.

Resultatet är planerat att skickas med post från Revisorsinspektionen den 13:e eller 14:e juli.

 

Prov för revisorsexamen hösten 2021

Prov för revisorsexamen hösten är planerat till den 18-19 november och kommer att hållas i Stockholm på Kistamässan i Kista. Sista ansökningsdagen för provet på hösten är det den 5 september 2021.

Vi ser helst att du ansöker via vår e-tjänst. När Revisorsinspektionen har granskat din ansökan kommer du att få en faktura på examensavgiften till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister). Sidan för ansökningar med hjälp av e-tjänsten hittar du här.

Provets innehåll, upplägg och målsättning

Provet för revisorsexamen anordnas av myndigheten två gånger per år. Vid myndigheten finns ett examensråd som har en viktig uppgift i att övervaka att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Provet konstrueras och rättas av en provkonstruktör som myndigheten upphandlat.

Provet pågår under två dagar, sex timmar per dag. Maxpoängen är 150 och det krävs 90 poäng eller mer för godkänt resultat. Frågorna är case-baserade där tentanden svarar i rollen som auktoriserad revisor. Frågorna omfattar företag av olika ekonomiska storlekar, skilda verksamheter och redovisningsnormerna IFRS, K2, samt K3. Inom de olika redovisningsnormerna ställs sedan frågor främst inom revision, redovisning och revisorsrollen. Resterande frågor på provet handlar vanligtvis om IT eller om juridik och då främst skatterätt och associationsrätt.

Revisorsinspektionens målsättning med provet är att få en jämn poängfördelning inom områdena IFRS, K2 och K3. Det ska vara möjligt att få delpoäng på en fråga utan att i detalj kunna den aktuella redovisningsnormen. Det ska med goda förkunskaper inom två av redovisningsnormerna vara möjligt att klara provet med godkänt resultat. En tentand ska ha lika stora möjligheter att klara provet oavsett om denne jobbar på ett stort, mellan eller litet revisionsföretag. Provets innehåll och nivå ska spegla de krav samhället och näringslivet ställer på en auktoriserad revisor.

Ansökan och avgifter

Ansökan ska vara Revisorsinspektionen tillhanda senast den 25 februari för provtillfället i maj/juni och senast den 5 september för provtillfället i november/december. 

När din ansökan är granskad och klar kommer du att få en faktura till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister) om 25 000 kronor för examensavgiften. Avgiften kan återbetalas om du inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl. Det går inte att flytta ansökan och avgift till kommande prov.

Genom att använda länken öppnas ansökningsblanketten för att skriva prov för revisorsexamen i detta fönster.

Är antalet sökande vid ett provtillfälle färre än 30 stycken kan provet ställas in. Om provet ställs in på grund av för få sökande återbetalas examensavgiften.