Om provet

För kunna bli auktoriserad revisor måste du avlägga revisorsexamen med godkänt resultat. Här hittar du information om provtillfällen, avgifter och dylikt.

Prov för revisorsexamen hösten 2021

Prov för revisorsexamen hösten har varit den den 18-19 november på följande orter; Stockholm på Kistamässan i Kista, Göteborg i Gothia Towers, Lund i Sparbanken Skåne Arena, Jönköping på Elite Stora hotellet samt Örebro, Conventum.

19 januari: Resultat kommer att skickas via e-post till den e-postadress som använts till kallelsen. Vill du byta e-postadress så går det bra att meddela Revisorsinspektionen. Resultatet beräkas kunna skickas senast den 31:a januari.

10 november: Lösenord har skickats till tentander på EY, Grant Thornton och PwC då de har säkerhetsprogram för usb-minnen. Övriga är inte berörda av lösenord.

5 november: Kallelse har skickats till alla 203 stycken som ska skriva provet i november.

3 november: Lagt till mer information om lokaler där information finns. Arbetar på kallelser och de kommer sannolikt på fredagen 5:e november.

25 oktober: Kallelse till provet kommer med e-post i någon gång mellan 1-5 november.

25 oktober: Vi kommer att skicka ut resultaten med e-post. Resultaten förväntas vara klara någon gång mellan 31:a januari - 4:e februari 2022.

6 oktober: Vi har placerat ut er enligt era postnummer till hemadressen, vill du ändra placering kan du höra av dig:

Stockholm, Kistamässan, Lokal M1+M2, postnummer 112 37 till 191 37, 621 37, 734 38 till 756 48 samt 796 30 till 981 35. 

Göteborg, Gothia Towers, rum R22+23 och R24+25, postnummer 302 48 till 331 53 och 411 19 till 542 38. 

Lund, Sparbanken Skåne Arena, Lokal "Kraftringen Lounge", postnummer 211 12 till 291 46.

Jönköping, Elite Stora hotellet, postnummer 342 52, 352 61 samt 553 12 till 603  75.

Örebro, Conventum, lokal Skomakaren, postnummer 633 43 till 732 32, 781 69, 784 31 och 791 55.

30 september: Alla ansökningar är granskade och fakturor för examensavgiften är utskickade. Har du inte fått fakturan till din hemadress senast den 12:e oktober kan du meddela myndigheten detta.

 

 

Prov för revisorsexamen år 2022

Datum för prov för revisorsexamen våren och hösten 2022 är bestämda till 23-24 maj respektive 28-29 november. Vid båda tillfällena sker provet i Stockholm, Kistamässan i Kista.

Ansökan till vårens prov öppnar den 22:a november 2021 och sista ansökningsdagen för provet på våren är den 25 februari 2022.

Du ansöker via vår e-tjänst. När Revisorsinspektionen har granskat din ansökan kommer du att få en faktura på examensavgiften till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister). Sidan för ansökningar med hjälp av e-tjänsten hittar du här.

 

Provets innehåll, upplägg och målsättning

Provet för revisorsexamen anordnas av myndigheten två gånger per år. Vid myndigheten finns ett examensråd som har en viktig uppgift i att övervaka att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Provet konstrueras och rättas av en provkonstruktör som myndigheten upphandlat.

Provet pågår under två dagar, sex timmar per dag. Maxpoängen är 150 och det krävs 90 poäng eller mer för godkänt resultat. Frågorna är case-baserade där tentanden svarar i rollen som auktoriserad revisor. Frågorna omfattar företag av olika ekonomiska storlekar, skilda verksamheter och redovisningsnormerna IFRS, K2, samt K3. Inom de olika redovisningsnormerna ställs sedan frågor främst inom revision, redovisning och revisorsrollen. Resterande frågor på provet handlar vanligtvis om IT eller om juridik och då främst skatterätt och associationsrätt.

Revisorsinspektionens målsättning med provet är att få en jämn poängfördelning inom områdena IFRS, K2 och K3. Det ska vara möjligt att få delpoäng på en fråga utan att i detalj kunna den aktuella redovisningsnormen. Det ska med goda förkunskaper inom två av redovisningsnormerna vara möjligt att klara provet med godkänt resultat. En tentand ska ha lika stora möjligheter att klara provet oavsett om denne jobbar på ett stort, mellan eller litet revisionsföretag. Provets innehåll och nivå ska spegla de krav samhället och näringslivet ställer på en auktoriserad revisor.

Ansökan och avgifter

Ansökan ska vara Revisorsinspektionen tillhanda senast den 25 februari för provtillfället i maj/juni och senast den 5 september för provtillfället i november/december. 

När din ansökan är granskad och klar kommer du att få en faktura till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister) om 25 000 kronor för examensavgiften. Avgiften kan återbetalas om du inte kan delta i provet och det finns särskilda skäl. Det går inte att flytta ansökan och avgift till kommande prov.

Är antalet sökande vid ett provtillfälle färre än 30 stycken kan provet ställas in. Om provet ställs in på grund av för få sökande återbetalas examensavgiften.