Årsavgift

När en ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering beviljats ska revisorn och revisionsbolaget betala en årsavgift.

Årsavgift revisor: 5 500 kronor.

Årsavgift registrerat revisionsbolag: 20 000 kronor.

Årsavgiften faktureras en gång per år.

Fakturan skickas från och med juni 2019 hem till revisorn (Skatteverkets folkbokföringsregister).

Årsavgiften löper på 12 månader och är inte kopplad till kalenderåret.

 

Bestämmelser om årsavgifterna regleras i 23 § i förordningen (1995:665) om revisorer.