Årsavgift

När en ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering beviljats ska revisorn och revisionsbolaget betala en årsavgift.

Årsavgift revisor: 5 500 kronor.

Årsavgift registrerat revisionsbolag: 20 000 kronor.

Årsavgiften faktureras en gång per år och fakturan skickas till arbetsgivaren.

Årsavgiften löper på 12 månader och är inte kopplad till kalenderåret.

 

Bestämmelser om årsavgifterna regleras i 23 § i förordningen (1995:665) om revisorer.