Årsavgift

När en ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering beviljats ska revisorn och revisionsbolaget betala en årsavgift.

Årsavgift revisor: 6 100 kronor.

Årsavgift registrerat revisionsbolag: 22 000 kronor.

Årsavgiften faktureras en gång per år.

Fakturan skickas till revisorns folkbokföringsadress.

Årsavgiften löper på 12 månader och är inte kopplad till kalenderåret.

 

Bestämmelser om årsavgifterna regleras i 23 § i förordningen (1995:665) om revisorer.