Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB (Rödl) och auktoriserade revisorer anställda där.

Rapporten finner du här.