Rapporter från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av auktoriserade revisorn Kalle Wrane och det interna kvalitetskontrollsystem som han omfattas av samt en rapport avseende utförd kvalitetskontroll av auktoriserade revisorn Rikard Johelid. Båda revisorerna är verksamma i Revisionsgruppen i Borås AB.

Rapporterna finner du här.