Handläggningstider för ärenden om auktorisation, godkännande och registering

En skyndsam handläggning av ärenden om förstagångsregistrering av auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag och om förnyelser av auktorisation, godkännande eller registrering är av stor betydelse inte bara för den enskilde sökande. utan också för de intressenter, existerande och framtida, som är beroende av tillgången till kompetenta revisorer som kan utföra en revision av hög kvalitet. Revisorsinspektionen har därför följande åtagande:

Beslut i ärenden om ny auktorisation, godkännande och registrering ska normalt fattas senast två månader från det datum en fullständig ansökan kommit in till myndigheten.

Beslut i ärenden om fortsatt auktorisation, godkännande och registrering ska normalt meddelas senast en månad före utgången av pågående period.