Förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Förslagen innebär bland annat att det s.k. timkravet avskaffas, att det underlättas för återkomst till yrket och att innehållet i revisorernas fortbildning tydliggörs. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1:a juli 2019.

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya föreskrifter om auktorisation m.m. samt förslag till ändring i föreskrifterna om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Remissvar ska inges till myndigheten senast den 3 maj 2019.

Förslagen och mer information om myndighetens arbete med auktorisationssystemet hittar du på den här sidan.

Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA