2022-06-03

Revisionsbolag

Totalt antal 212
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 204
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 998

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 741
Antal kvinnor 998 (36,4 %)
Antal män 1743 (63,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 48 49
30-39 år 379 487
40-49 år 288 503
50-59 år 217 413
60-69 år 61 245
Över 69 år 5 46

 

Godkända revisorer

Totalt antal 257
Antal kvinnor 86 (33,5 %)
Antal män 171 (66,5 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 42 68
60-69 år 37 85
Över 69 år 6 18