Årsredovisning 2017

Revisorsinspektionen har publicerat fyra rapporter avseende utförd kvalitetskontroll när det gäller personvalda revisorer i företag av allmänt intresse.