Ny rutin för post till revisorer

Revisorsinspektionen har sedan i juni 2019 ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Det nya systemet innehåller en koppling till Skatteverkets folkbokföringsregister vilket innebär att alla brev till revisorer numera skickas revisorns bostadsadress (och inte som tidigare till arbetsgivaren). Detta gäller såväl skrivelser som fakturor för avgifter (ansökningsavgifter och årsavgifter).