There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ny rutin för post till revisorer - Revisorsinspektionen

Ny rutin för post till revisorer

Revisorsinspektionen har sedan i juni 2019 ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Det nya systemet innehåller en koppling till Skatteverkets folkbokföringsregister vilket innebär att alla brev till revisorer numera skickas revisorns bostadsadress (och inte som tidigare till arbetsgivaren). Detta gäller såväl skrivelser som fakturor för avgifter (ansökningsavgifter och årsavgifter).