Ny vägledning för revisorer kring penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorsinspektionen har i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer.

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare, däribland revisorer, skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett, men om misstanken finns kvar efter en närmare granskning ska revisorn utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen till Finanspolisen.

Revisorsinspektionen har därför i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer. I materialet finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering, varningstecknen som revisorn bör vara uppmärksam på samt en vägledning om hur man följer rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen.

Vägledningen hittar du här.

Varningstecken hittar du här