Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB och en auktoriserad revisor anställd där.

Rapporten finner du här.