Ny expert börjar på Revisorsinspektionen den 1 maj

Bo Ädel är auktoriserad revisor och certifierad kommunrevisor.

Han är 63 år och har varit anställd på KPMG sedan 1990. Han har främst arbetat med offentlig sektor, försäkring och ägarledda bolag. Han har suttit i rådet för Kommunal redovisnings expertgrupp, deltagit i utredningen om ny kommunal redovisningslag och har varit ordförande i FAR:s grupp för offentlig sektor. Bo har även genomfört årliga kvalitetsuppföljningar inom KPMG.

Bo kommer främst att delta i kvalitetskontroller och med expertkunskap vid den riskbaserade tillsynen.