Infographics

För att sprida kunskap har CEAOB för första gången publicerat Infographics som innehåller de vanligaste avvikelserna från ISA vid kvalitetskontroller inom olika branscher. De fyra första Infographics avser bank- och försäkringsbranschen, industriprodukter samt detaljhandel- och konsumentprodukter.

Infograhics finns tillgängliga via CEAOB:s webbplats:

https://ec.europa.eu/info/files/191121-ceaob-subgroups-inspections-appendix-1_en

https://ec.europa.eu/info/files/191121-ceaob-subgroups-inspections-appendix-2_en

https://ec.europa.eu/info/files/191121-ceaob-subgroups-inspections-appendix-3_en

https://ec.europa.eu/info/files/191121-ceaob-subgroups-inspections-appendix-4_en

eller här:

Infographic Banking industry

Infograhic Industrial products

Infographic Insurance industry

Infographic Retail and consumer product industry