Ansöker du just nu om auktorisation?

De flesta som har ansökt bör hinna få sina beslut via e-post under februari och mars. Vi e-postar sökanden om ansökan behöver kompletteras.