Tolkningshjälp avseende EU-förordningen

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services.

Enligt EU:s revisorsförordning Artikel 30 p 9 så får CEAOB (Committee of  European Auditing Oversight Bodies) anta icke-bindande riktlinjer eller uttalande avseende förordningen och som ska offentliggöras av EU-kommissionen. Dessa kan liknas vid allmänna råd.

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 4 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/180921-ceaob-monitoring-fee-cap-non-aduit-services_en eller här.