There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tolkningshjälp avseende EU-förordningen - Revisorsinspektionen

Tolkningshjälp avseende EU-förordningen

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services.

Enligt EU:s revisorsförordning Artikel 30 p 9 så får CEAOB (Committee of  European Auditing Oversight Bodies) anta icke-bindande riktlinjer eller uttalande avseende förordningen och som ska offentliggöras av EU-kommissionen. Dessa kan liknas vid allmänna råd.

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 4 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/180921-ceaob-monitoring-fee-cap-non-aduit-services_en eller här.