Dina skyldigheter som verksamhetsutövare

Auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag utgör verksamhetsutövare i penningtvättslagens mening och omfattas av lagens skyldigheter fullt ut. Revisorsinspektionen har utfärdat föreskrifter som kompletterar och förtydligar bestämmelser i penningtvättslagen.

 

Revisionsföretag och revisorer måste enligt penningtvättsregelverket genomföra ett antal åtgärder för att minska risken för att bli utnyttjade som ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dessa åtgärder ska dokumenteras och handlingarna ska bevaras på ett betryggande, ordnat och sökbart sätt.

Revisionsföretaget ska göra en bedömning av om, och i så fall hur, dess verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt hur stor risken är för att detta sker. Dessa bedömningar ska komma till uttryck i en allmän riskbedömning. Det ska även finnas dokumenterade rutiner och riktlinjer för hur de bedömda riskerna ska hanteras.

Revisionsföretaget ska också se till att alla anställda får utbildning inom området samt genomföra interna kontroller för att kvalitetssäkra arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Revisorn ska på uppdragsnivå, med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och sin kännedom om kunden, bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med en specifik kundrelation, dvs. kundens riskprofil. Revisorn ska vidare för varje uppdrag utföra åtgärder för kundkännedom och övervakning. Dessa ska baseras på kundens riskprofil.

Revisorns uppgift är inte att leta efter, utreda och ingripa mot brott; däremot ska misstänka fall av penningtvätt och finansiering av terrorism ska rapporteras till Finanspolisen.

Här hittar du mer information.