Revisorsexamen är populär i år!

Fortsatt stort intresse för att bli auktoriserad revisor.

När sista ansökningsdagen för revisorsexamen passerat kan Revisorsinspektionen konstatera att det är 232 stycken personer som ansökt till höstens prov den 28-29 november. Tillsammans med antalet ansökningar för vårens prov så innebär det att år 2019 blir det år med flest ansökningar till revisorsexamen sedan år 2013. Totalt har 339 personer som ansökt om att få skriva revisorsexamen under år 2019 i jämförelse med 311 personer för år 2018. Revisorsexamen är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor.