There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tillsynsverksamheten - Revisorsinspektionen

Förändringar i tillsynsverksamheten

Revisorsinspektionen har under våren sett över sin tillsynsverksamhet. Detta har resulterat i att disciplinärenden som egen tillsynskategori tas bort per den 2 april 2019.

Ärenden som kan leda till en disciplinär åtgärd kommer fortsättningsvis att handläggas inom ramen för den riskbaserade tillsynen. Redan öppnade disciplinärenden kommer dock inte att klassificeras om.

Förändringen tydliggör myndighetens proaktiva perspektiv i handläggningen av tillsynsärenden. Att på förhand, innan utredning, klassificera ett ärende som disciplinärende är missvisande. Först efter prövning av myndighetens tillsynsnämnd bestäms eventuell disciplinär påföljd. Den nya ordningen gör även myndighetens verksamhet tydligare genom att bättre beskriva de olika tillsynsformernas inriktning, syfte och mål och klargör vad som utgör tillsynsverksamhet och vad som utgör tillståndsverksamhet. Läs mer om tillsynsverksamheten.