2021-10-04

Revisionsbolag

Totalt antal 202
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 194
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 054

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 776
Antal kvinnor 1 006 (36,2 %)
Antal män 1 770 (63,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 57 52
30-39 år 383 507
40-49 år 283 501
50-59 år 212 416
60-69 år 63 241
Över 69 år 8 53

 

Godkända revisorer

Totalt antal 278
Antal kvinnor 98 (35,3 %)
Antal män 180 (64,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 2 0
50-59 år 49 75
60-69 år 39 88
Över 69 år 8 17