Tolkningshjälp avseende EU-förordningen

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Duration of the audit engagement.

Enligt EU:s revisorsförordning Artikel 30 p 9 så får CEAOB (Committee of  European Auditing Oversight Bodies) anta icke-bindande riktlinjer eller uttalande avseende förordningen och som ska offentliggöras av EU-kommissionen. Dessa kan liknas vid allmänna råd. CEAOB har tidigare (per den 21 september 2018) antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services.

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Duration of the audit engagement. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 17 och 41 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-audit-engagements-duration_en eller här.