Uppdaterad information om dispenser och kravet på yrkesverksamhet för en VD

Revisorsinspektionen har uppdaterat informationen om undantag (dispenser) från vissa av revisorslagens krav.

Revisorsinspektionen har uppdaterat informationen om de vanligaste undantagen (dispenser) från vissa av kraven i revisorslagen som revisorer kan ansöka om; yrkesverksamhetskravet, anställningsförbudet och bosättningskravet. Du kan läsa mer om det här.

Att vara VD för ett revisionsföretag, särskilt de med mera omfattande verksamhet, kan ställa stora krav på ledarskapet. Ett modernt och effektivt sådant, som drivs med kunskap om revision och revisionskvalitet för ögonen, kan medföra en stor arbetsbörda. Det är därför numera möjligt att ansöka om dispens från yrkesverksamhetskravet om arbetsbördan som VD innebär att det inte går att arbeta minst halvtid med revisionsverksamhet. Att en sådan dispens beviljas innebär inte något hinder mot att fylla arbetstiden med så mycket revisionsverksamhet som är lämpligt, utan utgör endast en möjlighet att ge mer tid åt att leda verksamheten.