Rapport från Finansinspektionen

Finansinspektionen har publicerat en rapport om penningtvätt och finansiering av terrorism

I rapporten behandlas prioriterade risker inom penningtvätt
och finansiering av terrorism. Du kan läsa rapporten här.