Pågående tematillsyn

Här nedan finns en lista över pågående tematillsyn. Kontakta Revisorsinspektionen om du vill veta mera.

Under vintern 2020 har Revisorsinspektionen inlett en tematillsyn av revisionsföretagens ägande. Läs mer här.