Pågående tematillsyn

Här nedan finns en lista över pågående tematillsyn. Kontakta Revisorsinspektionen om du vill veta mera.

Under våren 2019 har Revisorsinspektionen inlett en tematillsyn av
kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags medverkan
som sakkunniga i den kommunala revisionen
. Tematillsynen beräknas avrapporteras under slutet av 2019.

Under våren 2019 har Revisorsinspektionen inlett en tematillsyn av
revisorers och revisionsbolags tillämpning av penningtvättslagen (2017:630). 
Tematillsynen beräknas pågå även under 2020.