Pågående tematillsyn

Här nedan finns en lista över pågående tematillsyn. Kontakta Revisorsinspektionen om du vill veta mera.

Under hösten 2020 har Revisorsinspektionen inlett en tematillsyn avseende digitalisering och automatisering av revisionen. Tematillsynen förväntas avslutas sommaren 2021. Läs mera här.

Under vintern 2020 har Revisorsinspektionen inlett en tematillsyn av revisionsföretagens ägande. Tematillsynen förväntas avslutas sommaren 2021. Läs mer här.