Revisorsexamen

För att kunna bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning och därefter avlagt revisorsexamen hos Revisorsinspektionen.

Generellt går det att säga att vägen fram till revisorsexamen i Sverige består av följande fyra delar:

  1. Kandidatexamen 
  2. Obligatoriska ämnesområden
  3. Praktisk utbildning
  4. Revisorsexamen

Detaljerad information hittar du i menyn.