Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Revicon Revison AB, Baker Tilly Saxos AB och RKR Redovisning & Revision AB.

Tre revisionsföretag har nu fått sina utbildningsplaner godkända. Det är Revicon Revison AB i Härnösand, Baker Tilly Saxos AB i Landskrona och RKR Redovisning & Revision AB i Uddevalla.