Antal sökande till revisorsexamen våren 2020

Överraskande många har ansökt om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen i maj. Totalt så är det 120 stycken som vill skriva provet.

Intresset för att bli auktoriserad revisor ligger kvar på en hög nivå även till vårens prov. Våren 2019 var det 101 stycken som ansökte om tillstånd och våren 2018 var det 71 stycken.