There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nya föreskrifter från Revisorsinspektionen - Revisorsinspektionen

Nya föreskrifter från Revisorsinspektionen

Den 31 maj 2018 beslutade Revisorsinspektionen nya föreskrifter i Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS) som träder i kraft den 1 juli 2018 och ersätter äldre föreskrifter från Revisorsnämnden.

RIFS 2018:1 om revisorsexamen innehåller bestämmelser om den teoretiska och praktiska utbildning som krävs för att få avlägga revisorsexamen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om prov för revisorsexamen och lämplighetsprov. Föreskrifterna är till sitt innehåll helt nya.

RIFS 2018:2 om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet innehåller bl.a. bestämmelser om dokumentation, försäkring och intern organisation. Föreskrifterna motsvarar till sitt innehåll äldre föreskrifter. Vissa språkliga justeringar har gjorts, men någon ändring i sak är inte avsedd.

RIFS 2018:3 om auktorisation, godkännande och registrering innehåller bl.a. bestämmelser om timkrav och ansökningsförfarandet. Föreskrifterna motsvarar till sitt innehåll äldre föreskrifter. Vissa språkliga justeringar har gjorts, men någon ändring i sak är inte avsedd.