Utbildningsplan för Göteborgs Revision AB

Revisionsföretaget Göteborgs Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Revisionsföretaget Göteborgs Revision AB i Göteborg har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 4 juli 2023 rätt att bedriva teoretisk utbildning.