2024-03-06

Revisionsbolag

Totalt antal 234
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 226
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 967

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 750
Antal kvinnor 1 045 (38,0 %)
Antal män 1 705 (62,0 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 43 53
30-39 år 426 478
40-49 år 270 473
50-59 år 226 421
60-69 år 75 227
Över 69 år 5 53

 

Godkända revisorer

Totalt antal 217
Antal kvinnor 72 (33,2 %)
Antal män 145 (66,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 31 48
60-69 år 37 75
Över 69 år 4 22