Upphävande på egen begäran (återkallelse)

En revisor kan begära upphävande av auktorisationen/godkännandet. Ett revisionsbolag kan begära upphävande av registreringen.

Använd gärna vår e-tjänst om du vill begära upphävande. Revisorsinspektionen kan inte upphäva auktorisationen, godkännandet eller registreringen retroaktivt, d.v.s. inte innan det datum då begäran prövas av myndigheten.