2022-07-04

Revisionsbolag

Totalt antal 212
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 204
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 987

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 732
Antal kvinnor 995 (36,4 %)
Antal män 1737 (63,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 42 44
30-39 år 381 489
40-49 år 288 502
50-59 år 217 413
60-69 år 62 245
Över 69 år 5 44

 

Godkända revisorer

Totalt antal 255
Antal kvinnor 85 (33,3 %)
Antal män 170 (66,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 42 67
60-69 år 36 84
Över 69 år 6 19