Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen Hjorten Revision AB, Deskjockeys Revision AB och LR Revision & Redovisning Örebro/Vingåker AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Under första delen av december månad månad har tre revisionsföretag fått sina utbildningsplaner godkända. De tre är:

Hjorten Revision AB i Alingsås

Deskjockeys Revision AB i Stockholm

LR Revision & Redovisning Örebro/Vingåker AB i Örebro