Yttrande till Ekobrottsmyndigheten om omställningsstöd

Revisorsinspektionen har avgett ett yttrande till Ekobrottsmyndigheten i fråga om god revisionssed vid granskning av omställningsstöd

Ekobrottsmyndigheten har ställt ett antal frågor om innehållet i god revisionssed i fråga om granskning av omställningsstöd.

De frågor som Ekobrottsmyndigheten vill få belysta är följande:
1. Fanns det i juni 2020 några riktlinjer, eller motsvarande, vad som innefattades i begreppen ”professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”.
2. För det fall sådana riktlinjer saknades, vad bör inbegripas i begreppen.
3. Vad bör inbegripas i begreppen ”granska de uppgifter som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser”.

Revisorsinspektionens svar på frågorna kan du läsa här.