Revisorsinspektionens överväganden kring timkravet och fortbildningskravet

Nu finns Revisorsinspektionens överväganden inför seminariet den 5 november att läsa.

Revisorsinspektionens överväganden hittar du i myndighetens promemoria inför seminariet den 5 november.

Mer information om myndighetens översyn av auktorisationssystemet hittar du på den här sidan.