Antal sökande till revisorsexamen hösten 2021

När sista ansökningsdagen passerat så kan Revisorsinspektionen räkna in 218 stycken ansökningar till höstens prov.

Intresset för att bli auktoriserad revisor är även i höst på samma nivå som de senaste höstproven. När sista ansökningsdagen passerat så är det 218 som ansökt om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen den 18-19 november. Hösten 2020 var det 211 stycken som skrev provet och hösten 2019 var det 228 stycken.