Avgiftsförändring

Regeringen har fattat beslut om höjning av ansökningsavgifter och årsavgifter.

Den 20 oktober 2021 fattade regeringen beslut om en höjning av följande avgifter:

  • Ansökningsavgiften för prövning av auktorisation, godkännande eller registrering höjs från 3 100 kronor till 3 400 kronor.
  • Årsavgiften för revisorer höjs från 5 500 kronor till 6 100 kronor.
  • Årsavgiften för registrerade revisionsbolag höjs från 20 000 kronor till 22 000 kronor.

Avgiftsförändringarna gäller från den 1 januari 2022. Förra gången avgifterna höjdes var år 2014.

Ändringarna framgår av 23 § förordningen (1995:665) om revisorer.