Revisorsprovet 23-24 november ställs in.

Ett tungt men tillika nödvändigt beslut har tagits om att ställa in det prov för revisorsexamen som skulle ha hållits i Stockholm, Göteborg och Malmö den 23-24 november.

Mot bakgrund av regeringens nya restriktioner och rekommendationer samt de nya skärpta allmänna råd som beslutats av Folkhälsomyndigheten för Region Stockholm, Västra Götaland och Skåne är det inte längre möjligt att genomföra provet.

Revisorsinspektionen måste ta sitt ansvar för att bidra till en minskad smittspridning i samhället. Just nu befinner vi oss i ett synnerligen allvarligt läge i pandemin. Inte ens med beaktande av de särskilda åtgärder som redan har vidtagits inför höstens prov, eller de ytterligare åtgärder som med kort varsel hade kunnat vidtas, skulle provet ha kunnat genomföras på ett sätt som inte kommit i konflikt med de råd och rekommendationer som gäller för regionerna. Det hade dessutom inneburit en risk för ytterligare smittspridning som inte hade varit försvarbar i det allvarliga läge som Sverige befinner sig i.

Revisorsinspektionen förstår att det finns en stor besvikelse bland de som ställt in sig på att skriva provet, som investerat mycket tid i förberedelser, och som beslutat sig för att ta det viktiga steget mot auktorisation. Vi hoppas att det finns en förståelse för detta svåra beslut och att vi möts vid nästa provtillfälle. Revisorsinspektionen kommer fortsatt bedriva en verksamhet inriktad på att samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer kan tillgodoses. 

Med tanke på rådande situation gör vi bedömningen att det inte finns förutsättningar för att flytta fram provet till ett senare tillfälle. Nästa provtillfälle är planerat till maj 2021.

Examensavgiften kommer att återbetalas, samtliga anmälda till provet kommer att kontaktas om detta.