En hög andel av revisorerna är verksamma vid registrerade revisionsbolag

Tre fjärdedelar av revisorskåren är anställda vid registrerade revisionsbolag.

Per den 12 maj 2023 fanns det 3052 auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Av dessa hade 2283 (74,8 procent) angett ett registrerat revisionsbolag som sin arbetsgivare.

Det finns idag 213 registrerade revisionsbolag. Antalet bolag har under lång tid ökat för varje år.