Ansöker du just nu om auktorisation?

Revisorsinspektionen handlägger just nu ett större antal ansökningar om auktorisation.

Revisorsinspektionen handlägger just nu ett större antal ansökningar om auktorisation.

Ansökningarna prioriteras högt och de flesta som har ansökt hittills bör hinna få sina beslut under februari-mars, vilket är inom den utsatta handläggningstiden.

Revisorsinspektionen kontaktar aktivt sökanden om det saknas något i ärendet, företrädesvis via den e-postadress som sökanden har uppgett i sin ansökan.

Ansökningarna prioriteras i den ordning de registreras hos Revisorsinspektionen.