Ny nationell riskbedömning om hawala

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerar en ny nationell riskbedömning om hawala. Flera åtgärder föreslås, däribland minskade möjligheter till fysisk in- och utförsel av brottsligt intjänade medel samt skärpt straffskala för penningtvätts-brott listas i en ny nationell riskbedömning mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom hawala.

Hawala är ett system för penningöverföring som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering genom att pengar blandas med renodlade brottsvinster. I den senaste nationella riskbedömningen listar Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism en rad åtgärder för att minska risken för att hawala utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

I riskbedömningen listas flera förslag till åtgärder, bland annat:

  • Höj trösklarna och öka kraven vid registrering hos Finansinspektionen.
  • Minska möjligheterna för fysisk in- och utförsel av kontanter med brottsligt syfte.
  • Utvärdera hur operativ myndighetssamverkan effektivast kan förebygga och förhindra den illegala användningen av hawala.

Hawala

Hawala är ett gammalt system för penningöverföring med ursprung i Mellanöstern, södra Asien och Östafrika. Det är väletablerat i Sverige och används främst för att föra över pengar till anhöriga i andra länder. Överföringen av pengar sker ofta till länder som saknar fungerande bankverksamhet eller till länder med vilka Sverige saknar korrespondentförbindelser.

Verksamheten är ofta kontantdriven vilket försvårar spårbarheten. Systemets struktur ökar dessutom möjligheten till anonymitet och gör det därmed attraktivt för illegala syften. Hawala är därför ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.

Även om de betalningsvolymer som överförs genom hawala är betydligt lägre än inom banksektorn, uppskattas de totala betalningsvolymerna uppgå till miljardbelopp.

Läs den nationell riskbedömningen 2022 om hawala på www.polisen.se/penningtvatt