Antal sökande till revisorsexamen våren 2024

När sista ansökningsdagen passerat så kan Revisorsinspektionen räkna in 127 stycken ansökningar till våren prov.

När sista ansökningsdagen passerat så är det 127 som ansökt om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen den 27-28 maj. Våren 2023 var det 132 stycken som skrev provet och våren 2021 var det 116 stycken. Av de 127 som ansökt om att skriva prov för revisorsexamen våren 2024 är det 43 stycken som skriver provet för första gången.