2021-01-05

Registrerade revisionsbolag

185

Kvalificerade revisorer

3054

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2749
Antal kvinnor 979 (35,6 %)
Antal män 1770 (64,4 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 33 53
30-39 år 384 479
40-49 år 288 511
50-59 år 198 414
60-69 år 70 261
Över 69 år 6 52

 

Godkända revisorer

Totalt antal 305
Antal kvinnor 104 (34,1 %)
Antal män 201 (65,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 4 0
50-59 år 56 82
60-69 år 38 98
Över 69 år 6 21