Revisorsinspektionen lanserar ytterligare fem e-tjänster

Revisorsinspektionen har idag lanserat fler e-tjänster för revisorer: fortsatt auktorisation/godkännande, dispens, förhandsbesked och upphävande på egen begäran.

Revisorsinspektionen kommer under första halvåret 2020 lansera ytterligare e-tjänster. 

Målet med införandet av e-tjänsterna är att efterleva regeringens direktiv om digitalisering, automatisera betydande delar av ärendehanteringen, höja säkerheten och förbättra såväl service som användarupplevelse.

Du hittar Revisorsinspektionens e-tjänster här.