Revisorsinspektionen lanserar e-tjänster för revisionsbolag

Revisorsinspektionen har idag lanserat e-tjänster för bolag som vill ansöka om registrering, fortsatt registrering, dispens och förhandsbesked eller begära upphävande av registrering.

Revisorsinspektionen kommer under första halvåret 2020 lansera ytterligare e-tjänster. 

Målet med införandet av e-tjänsterna är att efterleva regeringens direktiv om digitalisering, automatisera betydande delar av ärendehanteringen, höja säkerheten och förbättra såväl service som användarupplevelse.

Du hittar Revisorsinspektionens e-tjänster här.