Examensrådet

Examensrådet hanterar frågor som rör utbildning och examinering av revisorer.

Examensrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för utformningen av revisorsexamen och se till att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Examensrådet tar både fram och rättar provet, samt fastställer resultatet.

Examensrådet är ett rådgivande organ till RI och utses av myndighetschefen för tre år i taget. Ledamöterna ska ha kompetens från akademin eller revisionsbranschen.

Examensrådet består av:

  • Lena Möllerström Nording, ordförande, auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB
  • Petra Lindström, auktoriserad revisor, KPMG AB
  • Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet
  • Walter Schuster, professor, Handelshögskolan i Stockholm
  • Kristian Stensjö, auktoriserad revisor, Deloitte AB