Examensrådet

Examensrådet hanterar frågor som rör utbildning och examinering av revisorer.

Examensrådets huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra provet för revisorsexamen. Tillsammans med provkonstruktören ansvarar examensrådet för utformningen av revisorsexamen och se till att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad.

Examensrådet är ett rådgivande organ till Revisorsinspektionen och utses av myndighetschefen för tre år i taget. Ledamöterna ska ha kompetens från akademin eller revisionsbranschen.

Examensrådet består av:

  • Kristian Stensjö, ordförande, auktoriserad revisor, Deloitte AB
  • Björn Irle, auktoriserad revisor, PwC AB
  • Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet
  • Mia Rutenius, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB
  • Walter Schuster, professor, Handelshögskolan i Stockholm