Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är OS Revision AB, Trevi Revision KB och Revisorsgruppen i Värnamo AB.

Tre revisionsföretag har nu fått sina utbildningsplaner godkända. Det är Det är OS Revision AB i Kalix, Trevi Revision KB i Göteborg och Revisorsgruppen i Värnamo AB i Värnamo.