2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 18 december 2020 och avgjorde då fyra tillsynsärenden och ett ärende om dispens.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i tre ärenden och erinran i ett. Ansökan om dispens bifölls.

En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring

Från och med den 1 januari 2021 gäller en ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring. Läs mer här.

Vi söker registrator/administrativ handläggare

Har du erfarenhet av arbete som registrator och är intresserad av ett varierat och serviceinriktat arbete? Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla vår verksamhet? Sök då jobbet som...

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under november 28 nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3076 revisorer och 183 bolag.

Höstprovet genomförs den 7-8 januari 2021

I samarbete med revisorsbranschen och FAR kommer Revisorsinspektionen kunna anordna ett prov som följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och regionernas nu gällande restriktioner och...

Utbildningsplaner för RTL Ekonomi & Revision AB och iRevision AB

De två revisionsföretagen RTL Ekonomi & Revision AB i Linköping och iRevision AB i Göteborg har fått sina utbildningsplaner godkända.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) och auktoriserade revisorer anställda...

Tematillsyn penningtvättslagen

Revisorsinspektionen har publicerat sin andra tematillsyn – revisionsföretags och revisorers tillämpning av penningtvättslagen

Frågor kring det inställda revisorsprovet

Det har kommit frågor kring det inställda revisorsprovet. Revisorsinspektionen vill därför göra vissa förtydliganden. Detta gäller främst formen och förutsättningarna för provets genomförande.

Revisorsprovet 23-24 november ställs in.

Ett tungt men tillika nödvändigt beslut har tagits om att ställa in det prov för revisorsexamen som skulle ha hållits i Stockholm, Göteborg och Malmö den 23-24 november.

Tematillsyn - revisionsföretagens ägande

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende revisionsföretagens ägande av andelar i företag som inte är revisionsföretag

Revisorsexamen den 23-24 november

Information om revisorsexamen den 23:e och 24:e november efter regeringens presskonferens måndagen den 16:e november.

Byte av provlokal i Göteborg

Revisorsinspektionen flyttar provet för revisorsexamen från Mölndal till Göteborg.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 6 november 2020 och avgjorde då fem tillsynsärenden och ett ärende om dispens

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fyra ärenden och erinran i ett. Ansökan om dispens avslogs.

Tematillsyn digitalisering och automatisering av revisionen

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende digitalisering och automatisering av revisionen

Revisor i företag av allmänt intresse

Tänk på detta när du reviderar företag av allmänt intresse.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under oktober tre nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3063 revisorer och 182 bolag.

Revisorsexamen november 2020

Revisorsinspektionen bedömer i dagsläget att höstens prov för revisorsexamen kan hållas som planerat den 23-24 november.

Datum för revisorsexamen år 2021

Revisorsexamen under år 2021 kommer att vara i Stockholm den 20-21 maj samt den 18-19 november.

Revisorsinspektionen har besvarat SOU:n 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare
Tillsynsnämnden för revisorers extrasammanträde den 12 oktober 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 oktober 2020 och avgjorde då ett dispensärende.

Utbildningsplan för Allegretto Revision AB

Revisionsföretaget Allegretto Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Resultatet för revisorsexamen våren 2020 klart

Den 18:e och 19:e augusti 2020 genomfördes provet för revisorsexamen Provet är nu rättat och av de 80 personer som skrev provet var det 36 stycken som fick godkänt, dvs 45 procent.

Utbildningsplan för Revisionären AB

Revisionsföretaget Revisionären AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för Revideco AB

Revisionsföretaget Revideco AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under september sju nya auktoriserade revisorer och två nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3077 revisorer och 181 bolag.

Revisorsexamen i Stockholm, Göteborg och Malmö

Revisorsexamen i höst kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Uppdaterad information om dispenser och kravet på yrkesverksamhet för en VD

Revisorsinspektionen har uppdaterat informationen om undantag (dispenser) från vissa av revisorslagens krav.

Utbildningsplan för Deltarev KB

Revisionsföretaget Deltarev KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för Alingsås Revision AB

Revisionsföretaget Alingsås Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 18 september 2020 och avgjorde då sju tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fem ärenden och erinran i två.

Revisorsinspektionen lanserar e-tjänst för ansökan om att få avlägga lämplighetsprov

Revisorsinspektionen har lanserat en e-tjänst för ansökan om att få avlägga lämplighetsprov.

Utbildningsplan för Folkesson Råd & Revision AB

Revisionsföretaget Folkesson Råd & Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Revisionsföretaget Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under augusti fem nya auktoriserade revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3092 revisorer och 180 bolag.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige har nu totalt 3101 revisorer och 179 registrerade revisionsbolag.

Utbildningsplan för Hellström & Hjelm Revision AB

Revisionsföretaget Hellström & Hjelm Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under juni två nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3113 revisorer och 179 registrerade revisionsbolag.

Uppdaterat allmänt uttalande om IESBA:s etikkod

Revisorsinspektionen har uppdaterat sitt allmänna uttalande om IESBA:s etikkod.

Tillsynsnämnden för revisorers extrasammanträde den 26 juni 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 juni 2020 och avgjorde då tre ärenden om förhandsbesked.

Uppdaterad vägledning för godkännande av utbildningsplaner
Regeringen har förordnat ledamöter till Revisorsinspektionens Tillsynsnämnd för revisorer
Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 12 juni 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 juni 2020 och avgjorde då fyra tillsynsärenden.

Revisorsexamen augusti 2020

Revisorsinspektionen bekräftar innan sommaren att vårens prov för revisorsexamen kommer att hållas den 18-19 augusti.

Revisorsinspektionen lanserar e-tjänst för ansökan om auktorisation

Revisorsinspektionen har idag lanserat en e-tjänst för ansökan om auktorisation som revisor.

Ny medarbetare på Revisorsinspektionen

Patrik Israelsson kommer att börja hos Revisorsinspektionen i augusti som revisionsdirektör. Han kommer att arbeta med kvalitetskontroller av revisionsbyråer samt att handlägga tillsynsärenden.

Coronaviruset, covid -19

IAASB, IESBA, CEAOB och FAR har på respektive webbsida publicerat uttalanden och vägledningar som behandlar revisorernas agerande med anledning av coronaviruset, covid -19.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under maj två nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3126 revisorer och 178 registrerade revisionsbolag.

Remissyttrande över regeringens förslag till omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över en promemoria med förslag till ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset. I yttrandet lämnar inspektionen...

Revisorsinspektionen lanserar e-tjänster för revisionsbolag

Revisorsinspektionen har idag lanserat e-tjänster för bolag som vill ansöka om registrering, fortsatt registrering, dispens och förhandsbesked eller begära upphävande av registrering.

Utbildningsplan för Frejs Revisorer AB

Revisionsföretaget Frejs Revisorer AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapporter

Revisorsinspektionen har publicerat tre rapporter avseende utförd kvalitetskontroll av KPMG när det gäller fyra personvalda auktoriserade revisorer i företag av allmänt intresse.

Revisorsinspektionen lanserar ytterligare fem e-tjänster

Revisorsinspektionen har idag lanserat fler e-tjänster för revisorer: fortsatt auktorisation/godkännande, dispens, förhandsbesked och upphävande på egen begäran.

11 nya revisorer

Sverige fick under april 11 nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3138 revisorer och 178 registrerade revisionsbolag.

Ny examensavgift

Revisorsinspektionen har beslutat att det från den 1 juni bara ska tas ut en avgift för att skriva provet för revisorsexamen i stället för att som tidigare även ta ut en administrationsavgift. Den nya...

Remissyttranden från CEAOB
Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 17 april 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 17 april 2020 och avgjorde då elva tillsynsärenden.

IFIAR:s årsredovisning för 2019 publicerad
Ny expert börjar på Revisorsinspektionen den 1 maj

Bo Ädel är auktoriserad revisor och certifierad kommunrevisor.

Remissyttrande över betänkandet om en ny riksbankslag

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över betänkandet om en ny riksbankslag (SOU 2019:46) där det bl.a. föreslås ändringar i lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Revisorsinspektionen lanserar sin första e-tjänst

Revisorsinspektionen har idag lanserat sin första e-tjänst. Revisorer kan nu logga in med BankID eller mobilt BankID för att till myndigheten anmäla byte av arbetsgivare.

Kvalitetskontrollsrapport Moore KLN AB

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB och en auktoriserad revisor anställd där.

84 nya revisorer

Sverige har under mars fått 84 nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3140 revisorer och 177 bolag.

Årlig rapport 2019

Revisorsinspektionens årliga rapport om arbetet med att stärka revisionen i Sverige

Provet för revisorsexamen flyttas fram till 18 - 19 augusti 2020

Revisorsinspektionen har beslutat att flytta fram provet för revisorsexamen i maj till 18 - 19 augusti 2020.

Uttalande från CEAOB med anledning av covid-19

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har den 24 mars gjort ett uttalande om några av de områden med särskilt hög risk som har identifierats för revisorer och revision med...

Revisorsexamen i maj

Provet för revisorsexamen våren 2020 är planerat till den 27-28 maj och som händelseutvecklingen i samhället är idag är det tveksamt om det blir något prov i maj. Revisorsinspektionen räknar med att...

Upphandling av provkonstruktör

Revisorsinspektionen har påbörjat upphandlingen av konstruktion av prov för revisorsexamen åren 2021 till 2024.

IFIAR noterar en minskning av rapporterade granskningsbrister

IFIAR noterar en 21% minskning av rapporterade granskningsbrister i revisionsuppdrag sedan 2015. IFIAR betonar dock vikten av fortsatt förbättring av revisionskvaliteten.

Vem får sitta i styrelsen i ett revisionsföretag?

Revisorsinspektionen får ibland frågor om vem som får vara funktionär i ett revisionsföretag. Läs gärna mer om detta här.

Antal sökande till revisorsexamen våren 2020

Överraskande många har ansökt om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen i maj. Totalt så är det 120 stycken som vill skriva provet.

20 nya revisorer och ett nytt bolag

Sverige har under februari fått 20 nya auktoriserade revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3076 revisorer och 178 bolag.

EU:s ser över direktivet om icke finansiell rapportering

Europeiska kommissionen har offentliggjort ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering.

Examensrådets ledamöter har omförordnats till 2023

Revisorsinspektionens examensråd är ett rådgivande organ till myndigheten och rådet ansvarar i första hand för revisorsexamen.

Utbildningsplan för Mazars SET Revisionsbyrå KB

Revisionsföretaget Mazars SET Revisionsbyrå KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Årsredovisning 2019

Revisorsinspektionen överlämnar årsredovisningen för 2019 till regeringen.

Kvalitetskontrollsrapport Mazars

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Mazars och auktoriserade revisorer anställda där.

Utbildningsplan för Deloitte AB

Revisionsföretaget Deloitte AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Sista anmälningsdag till revisorsprovet

Vårens prov för revisorsexamen hålls den 27-28 maj. Den 25 februari är sista dagen att anmäla sig till provet.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 14 februari 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 februari 2020 och avgjorde då sex tillsynsärenden och lämnade ett förhandsbesked.

Ansöker du just nu om auktorisation?

Revisorsinspektionen handlägger just nu ett större antal ansökningar om auktorisation.

IFIAR Survey 2019

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin åttonde årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av BDO, Deloitte, EY, GT, KPMG och...

Om Brexit och utträdesavtalet

EU och Storbritannien under­tecknade den 24 januari det s.k. utträdesavtalet som reglerar formerna för Brexit. Här kan du läsa mer om vad detta innebär för revisorer och blivande revisorer.

Utbildningsplan för R3 Revisionsbyrå KB

Revisionsföretaget R3 Revisionsbyrå KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för Baker Tilly Stockholm KB

Revisionsföretaget Baker Tilly Stockholm KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport BDO

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget BDO AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Utbildningsplan för Certe Revision AB

Revisionsföretaget Certe Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Myndighetschefen skriver en krönika i Revisionsvärlden

Krönikan behandlar resultatet från senaste tematillsynen som avser sakkunnigas deltagande i kommunal revision.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2019 klart

Den 28:e och 29:e november 2019 skrev 228 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

En oberoende utredning om hur revisionens kvalitet och effektivitet kan förbättras i UK

Den brittiska regeringen tillsatte i april 2019 en oberoende utredning, under ledning av Sir Donald Brydon, som skulle utvärdera hur revisionen fungerar i UK och vad revisionen borde omfatta i...

Ny ledamot i examensrådet

Auktoriserade revisorn Björn Irle är förordnad som ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd. Björn är revisor på PwC i Stockholm och ersätter den auktoriserade revisorn Petra Lindström som på...

Rekrytering av tillfällig ansökningshandläggare

Revisorsinspektionen söker en ansökningshandläggare för arbete med auktorisationsärenden.

Förslag till nya regler om revisorers ansvarsförsäkringar

Revisorsinspektionen har gett in en promemoria till regeringen med förslag på ändrade regler för den ansvarsförsäkring som auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag enligt...

Tematillsyn kommunal revision

Revisorsinspektionen har publicerat sin första tematillsyn – revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen.