2020

2020

Kvalitetskontrollsrapport Moore KLN AB

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB och en auktoriserad revisor anställd där.

84 nya revisorer

Sverige har under mars fått 84 nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3140 revisorer och 177 bolag.

Årlig rapport 2019

Revisorsinspektionens årliga rapport om arbetet med att stärka revisionen i Sverige

Provet för revisorsexamen flyttas fram till 18 - 19 augusti 2020

Revisorsinspektionen har beslutat att flytta fram provet för revisorsexamen i maj till 18 - 19 augusti 2020.

Uttalande från CEAOB med anledning av covid-19

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har den 24 mars gjort ett uttalande om några av de områden med särskilt hög risk som har identifierats för revisorer och revision med...

Revisorsexamen i maj

Provet för revisorsexamen våren 2020 är planerat till den 27-28 maj och som händelseutvecklingen i samhället är idag är det tveksamt om det blir något prov i maj. Revisorsinspektionen räknar med att...

Upphandling av provkonstruktör

Revisorsinspektionen har påbörjat upphandlingen av konstruktion av prov för revisorsexamen åren 2021 till 2024.

IFIAR noterar en minskning av rapporterade granskningsbrister

IFIAR noterar en 21% minskning av rapporterade granskningsbrister i revisionsuppdrag sedan 2015. IFIAR betonar dock vikten av fortsatt förbättring av revisionskvaliteten.

Vem får sitta i styrelsen i ett revisionsföretag?

Revisorsinspektionen får ibland frågor om vem som får vara funktionär i ett revisionsföretag. Läs gärna mer om detta här.

Antal sökande till revisorsexamen våren 2020

Överraskande många har ansökt om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen i maj. Totalt så är det 120 stycken som vill skriva provet.

20 nya revisorer och ett nytt bolag

Sverige har under februari fått 20 nya auktoriserade revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3076 revisorer och 178 bolag.

EU:s ser över direktivet om icke finansiell rapportering

Europeiska kommissionen har offentliggjort ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering.

Examensrådets ledamöter har omförordnats till 2023

Revisorsinspektionens examensråd är ett rådgivande organ till myndigheten och rådet ansvarar i första hand för revisorsexamen.

Utbildningsplan för Mazars SET Revisionsbyrå KB

Revisionsföretaget Mazars SET Revisionsbyrå KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Årsredovisning 2019

Revisorsinspektionen överlämnar årsredovisningen för 2019 till regeringen.

Kvalitetskontrollsrapport Mazars

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Mazars och auktoriserade revisorer anställda där.

Utbildningsplan för Deloitte AB

Revisionsföretaget Deloitte AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Sista anmälningsdag till revisorsprovet

Vårens prov för revisorsexamen hålls den 27-28 maj. Den 25 februari är sista dagen att anmäla sig till provet.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 14 februari 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 februari 2020 och avgjorde då sex tillsynsärenden och lämnade ett förhandsbesked.

Ansöker du just nu om auktorisation?

Revisorsinspektionen handlägger just nu ett större antal ansökningar om auktorisation.

IFIAR Survey 2019

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin åttonde årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av BDO, Deloitte, EY, GT, KPMG och...

Om Brexit och utträdesavtalet

EU och Storbritannien under­tecknade den 24 januari det s.k. utträdesavtalet som reglerar formerna för Brexit. Här kan du läsa mer om vad detta innebär för revisorer och blivande revisorer.

Utbildningsplan för R3 Revisionsbyrå KB

Revisionsföretaget R3 Revisionsbyrå KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för Baker Tilly Stockholm KB

Revisionsföretaget Baker Tilly Stockholm KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport BDO

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget BDO AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Utbildningsplan för Certe Revision AB

Revisionsföretaget Certe Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Myndighetschefen skriver en krönika i Revisionsvärlden

Krönikan behandlar resultatet från senaste tematillsynen som avser sakkunnigas deltagande i kommunal revision.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2019 klart

Den 28:e och 29:e november 2019 skrev 228 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

En oberoende utredning om hur revisionens kvalitet och effektivitet kan förbättras i UK

Den brittiska regeringen tillsatte i april 2019 en oberoende utredning, under ledning av Sir Donald Brydon, som skulle utvärdera hur revisionen fungerar i UK och vad revisionen borde omfatta i...

Ny ledamot i examensrådet

Auktoriserade revisorn Björn Irle är förordnad som ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd. Björn är revisor på PwC i Stockholm och ersätter den auktoriserade revisorn Petra Lindström som på...

Rekrytering av tillfällig ansökningshandläggare

Revisorsinspektionen söker en ansökningshandläggare för arbete med auktorisationsärenden.

Förslag till nya regler om revisorers ansvarsförsäkringar

Revisorsinspektionen har gett in en promemoria till regeringen med förslag på ändrade regler för den ansvarsförsäkring som auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag enligt...

Tematillsyn kommunal revision

Revisionsinspektionen har publicerat sin första tematillsyn – revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen.