2023-11-02

Revisionsbolag

Totalt antal 227
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 218
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 019

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 794
Antal kvinnor 1 060 (37,9 %)
Antal män 1 734 (62,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 57 64
30-39 år 424 487
40-49 år 276 478
50-59 år 220 425
60-69 år 78 228
Över 69 år 5 52

 

Godkända revisorer

Totalt antal 225
Antal kvinnor 76 (33,8 %)
Antal män 149 (66,2 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 33 50
60-69 år 39 78
Över 69 år 4 21